تحلیل بازار اونس طلا ی جهانی – Gold Spot Analysis

تحلیل هفتگی: واکنش شدید طلا به سقف دامنه محدود نوسانی

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۴۵ قبل از ظهر

واکنش منفی طلا به مقاومت ۱۲۹۰ دلاری

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۱۹ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵ قبل از ظهر

آیا اصلاح نزولی طلا بیش از ۲۳٫۶ درصد خواهد بود؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۵۹ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۵۳ قبل از ظهر

سقوط طلا به محدوده ۱۲۸۰ دلاری

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱:۴۶ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۲ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: طلا بعد از برخورد مجدد به سقف الگوی مثلثی، صعود کرده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱:۰۱ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸ قبل از ظهر

طلا به زیر ۱۲۹۰ دلار رسیده است

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱:۱۸ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۴۹ قبل از ظهر

طلا به مقاومت ۱۲۸۰ دلار رسیده است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۱۳ قبل از ظهر

بازگشت طلا از اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱:۴۹ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۰۳ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۳۸ قبل از ظهر

طلا با ۱۲۵۹ دلار درگیر است

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۵ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۳۵ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: برخورد مجدد طلا به سقف الگوی مثلثی

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۸ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۵۷ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۰۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۴۴ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۵۲ قبل از ظهر

طلا با سقف کانال صعودی کوتاه مدت درگیر است

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۲ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: الگوی مثلثی طلا شکسته شده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۷ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۰ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۰۸ قبل از ظهر

توقف طلا در محدوده اصلاح ۶۱٫۸ درصدی

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۴۴ بعد از ظهر

آیا طلا به دنبال رسیدن به سقف دامنه نوسانی چند ماهه است؟

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۲ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۳ قبل از ظهر

بازگشت نزولی طلا از نزدیکی اصلاح ۶۱٫۸ درصدی ادامه دارد

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۵۷ قبل از ظهر

نوسان طلا در بالای اصلاح ۵۰ درصدی

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

واکنش منفی طلا به مقاومت ۱۲۵۵ دلاری

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۹ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: طلا به نزدیکی خط روندی-نزولی و مقاومت ۱۲۶۶ دلاری رسیده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۴:۴۳ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰ قبل از ظهر

طلا به بالای ۱۲۴۵ دلار صعود کرده است

ایران بورس آنلاین - جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین