تحلیل بازار اونس طلا ی جهانی – Gold Spot Analysis

سقوط طلا به زیر اصلاح ۲۳٫۶ درصدی

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱:۲۱ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۱۷ قبل از ظهر

طلا از ۱۳۰۵ دلار سقوط کرد

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۳۸ قبل از ظهر

آیا حرکت اصلاحی طلا ادامه خواهد یافت؟

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۲۰ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۲۹ قبل از ظهر

طلا با اصلاح ۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی درگیر است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

طلا با مقاومت مهمی درگیر است

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱:۳۶ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۳۲ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

طلا به اصلاح ۲۳٫۶ درصدی رسیده است

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۵۵ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۲۷ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: طلا وارد دامنه نوسانی ۱۲۹۵٫۰۰-۱۲۰۴٫۰۰ شده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۲۱ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۳۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

بازگشت طلا از نرخ ۱۲۷۰٫۰۰ دلاری

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۲۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۳۳ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۱۸ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

بازگشت طلا از مقاومت کلیدی

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۵۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۳۴ قبل از ظهر

طلا به زیر اصلاح ۵۰ درصدی فیبوناچی عبور کرده است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۳۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

طلا وارد فاز خنثی شده است

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۴۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۵۶ قبل از ظهر

واکنش منفی طلا به اصلاح ۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۱ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۳۷ قبل از ظهر

طلا وارد فاز خنثی شده است

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۶ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۴۲ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: طلا به سقف دامنه محدود نوسانی چند ماه گذشته بازگشته است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۲۰ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۲۸ قبل از ظهر

واکنش مثبت طلا به به کف قیکتی کانال نزولی

ایران بورس آنلاین - جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۵۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۹ قبل از ظهر

بازگشت طلا از سقف کانال نزولی

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۱۱ قبل از ظهر

آیا طلا درصدد برخورد مجدد به خط روند صعودی شکسته شده است؟

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۰۰ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین