تحلیل بازار اونس طلا ی جهانی – Gold Spot Analysis

طلا به نزدیکی اوج قیمتی ماه ژانویه رسیده است

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۳۵ قبل از ظهر

چرا قیمت طلا با وجود رشد نرخ بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا افزایش می یابد؟

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹ بعد از ظهر

طلا به بالای ۱۳۵۰ دلار بازگشته است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۳۵ قبل از ظهر

طلا از کانال نزولی کوتاه مدت خارج شد

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۲۶ قبل از ظهر

آیا طلا از سقف کانال نزولی کوتاه مدت عبور خواهد کرد؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۳:۰۲ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۲۲ قبل از ظهر

طلا با مقاومت ۱۳۲۵ دلاری درگیر است

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱:۳۲ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

بازگشت طلا از کف کانال نزولی کوتاه مدت

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۱۸ قبل از ظهر

طلا به زیر کانال نزولی سقوط کرده است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۶ بعد از ظهر

طلا به پایین ترین قیمت در چهار هفته اخیر رسیده است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

بازگشت طلا از نزدیکی اصلاح ۳۸٫۲ درصدی و کف کانال نزولی

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۵۵ قبل از ظهر

طلا با سقف کانال نزولی کوتاه مدت در گیر است

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۳۷ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۳۶ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۳۸ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۵۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۴۵ قبل از ظهر

طلا منتظر گزارش های اقتصادی آمریکا و بیانیه پولی فدرال رزرو است

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۳۸ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

سقوط طلا به اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۳۰ قبل از ظهر

اصلاح نزولی طلا شروع شده است

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۱۴ قبل از ظهر

طلا به کف کانال صعودی نزدیک شده است

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۳:۴۳ بعد از ظهر

آیا حرکت اصلاحی و نزولی طلا ادامه خواهد یافت؟

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۵۳ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱ قبل از ظهر

طلا منتظر انتشار شاخص های اقتصادی آمریکاست

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۲:۵۰ بعد از ظهر

واکنش مثبت طلا به اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۰۷ قبل از ظهر

تثبیت سود فروشندگان دلار آمریکا موجب اصلاح نزولی قیمت طلا شده است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۸ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

طلا به بالای برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی عبور کرده است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۴۰ قبل از ظهر

طلا به بالای محدوده مقاومتی و برآورد ۶۱٫۸ درصدی صعود کرده است

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۳:۱۰ بعد از ظهر

طلا به اوج قیمتی چهار ماهه در ۱۳۴۵ نزدیک شده است

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۴۹ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین