تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار ارز

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱:۳۹ بعد از ظهر

تغییر انتظارات نرخ بهره ای و ریسک های سیاسی عامل اصلی حرکات قیمتی امروز هستند

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳ بعد از ظهر

آیا سخنرانی ماریو دراگی بر یورو تاثیر خواهد گذاشت؟

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

چرا پوند با وجود احتمال بالای افزایش نرخ بهره سقوط کرد

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۵۵ قبل از ظهر

تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۰۴ قبل از ظهر

گزارش بازگشایی بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۵:۲۱ بعد از ظهر

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۲۹ بعد از ظهر

تاثیر منفی بحران اسپانیا بر یورو

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

گزارش های تورمی انگلستان

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴ قبل از ظهر

چرا دلار آمریکا رشد کرد؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۵۶ قبل از ظهر

تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۵۸ قبل از ظهر

گزارش بازگشایی بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۵:۱۹ بعد از ظهر

تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۰۹ قبل از ظهر

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۰۳ بعد از ظهر

آخرین امید خریداران دلار به گزارش های امروز آمریکاست

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲ قبل از ظهر

تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۱۸ قبل از ظهر

گزارش بازگشایی بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۵:۲۰ بعد از ظهر

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۱۷ بعد از ظهر

هنوز هم احتمال افزایش نرخ بهره انگلستان جدی است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ قبل از ظهر

سرمایه گذاران یورو منتظر سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا هستند

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۸ قبل از ظهر

چرا دلار به گزارش مثبت FOMC Minutes واکنش منفی نشان داد؟

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷ قبل از ظهر

تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۲۳ قبل از ظهر

گزارش بازگشایی بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۵:۱۷ بعد از ظهر

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۰۷ بعد از ظهر

گزارش آخرین نشست فدرال رزرو آمریکا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۰۳ قبل از ظهر

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱:۵۸ بعد از ظهر

تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۲۲ قبل از ظهر

گزارش بازگشایی بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹ قبل از ظهر

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۰۷ بعد از ظهر

امروز برای دلار کانادا هم روز مهمی است

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ قبل از ظهر

بحران سیاسی انگلستان موجب سقوط ارزش پوند شده است

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹ قبل از ظهر

چرا گزارش های اشتغال آمریکا برای EURUSD مهم است؟

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲ قبل از ظهر

نگاه مثبت سرمایه گذاران به گزارش های اشتغال آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۲۸ قبل از ظهر

گزارش بازگشایی بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۵:۳۰ بعد از ظهر

آیا بحران سیاسی اسپانیا اولویت اول بازار است؟

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

وضعیت بنیادی دلار آمریکا بهتر از پیش بینی بازار است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸ قبل از ظهر

تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۱۰ قبل از ظهر

گزارش بازگشایی بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۵:۱۹ بعد از ظهر

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۲۸ بعد از ظهر

بازگشت قوی دلار استرالیا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

معامله گران پوند منتظر انتشار شاخص PMI بخش خدماتی هستند

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر

آیا یورو در ۱٫۱۷ دلار تشکیل کف داده است؟

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

چرا امروز روز سرنوشت سازی برای دلار آمریکاست؟

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۵۴ قبل از ظهر

تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۲۵ قبل از ظهر

گزارش بازگشایی بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۵:۲۶ بعد از ظهر

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱:۴۱ بعد از ظهر

گزارش بازگشایی بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳ قبل از ظهر

فصل چهارم سال، فصل خوبی برای اقتصاد آمریکاست

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲ قبل از ظهر

خلاصه بیانیه سیاست های پولی بانک رزرو استرالیا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۰۸ قبل از ظهر

تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۰۷ قبل از ظهر

گزارش بازگشایی بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۵:۳۹ بعد از ظهر

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۰۹ بعد از ظهر

گزارش بازگشایی بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۵ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین