تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار ارز

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۹:۲۸ قبل از ظهر

جمعه: احتمالا امروز نوسانات دلار آمریکا تشدید خواهد شد

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۸:۲۷ قبل از ظهر

جمعه: گزارش های PMI ناحیه یورو

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۸:۲۶ قبل از ظهر

جمعه: سرمایه گذاران همچنان از وضعیت سیاسی انگلستان نگران هستند

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۸:۲۵ قبل از ظهر

جمعه: نگاهی به عملکرد ارزهای کالایی

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۸:۲۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱:۵۰ بعد از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۹:۳۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: سرمایه گذاران یورو منتظر روز جمعه هستند

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۸:۲۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: همبستگی در حرکات دلار آمریکا مشاهده نمی شود

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۸:۲۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: حساسیت بالای سرمایه گذاران پوند به بهبود انتظارات نرخ بهره ای

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۸:۲۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۸:۲۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۲:۱۵ بعد از ظهر

چهارشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: انتظارات نرخ بهره ای بازار

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۴۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: آیا بانک رزرو نیوزیلند بازار را ناامید خواهدکرد؟

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۴۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: تمرکز سرمایه گذاران پوند به اتفاقات سیاسی انگلستان است

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۴۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: بازار منتظر گزارش های PMI ناحیه یورو است

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۳۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: در فدرال رزرو کسی از افزایش زودهنگام نرخ بهره حمایت نمی کند

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۳۹ قبل از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۲:۳۴ بعد از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۸ قبل از ظهر

سه شنبه: انتظارات نرخ بهره ای بازار

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۳۲ قبل از ظهر

سه شنبه: واکنش مثبت بازار به نظرات رئیس فدرال رزرو نیویورک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۳۰ قبل از ظهر

سه شنبه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۹ قبل از ظهر

سه شنبه: آیا تضعیف ارزش یورو ادامه می یابد؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۸ قبل از ظهر

سه شنبه: شروع مذاکرات BREXIT

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۸ قبل از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۳:۱۵ بعد از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۳۶ قبل از ظهر

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۲:۲۷ بعد از ظهر

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۰۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۲:۱۴ بعد از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۱۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: نشست های تعیین نرخ بهره سوئیس و انگلستان

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: در بازار دیروز دلار آمریکا چه گذشت؟

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۱۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: انتظارات نرخ بهره ای بازار

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۵۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: ارزیابی کامل نشست امروز فدرال رزرو آمریکا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: آیا پوند در حال تکرار اتفاقات سال ۲۰۱۰ است؟

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: ادامه حرکات صعودی دلار کانادا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۸ قبل از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۲:۲۵ بعد از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۱۰ قبل از ظهر

سه شنبه: انتظارات نرخ بهره ای بازار

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۵۶ قبل از ظهر

سه شنبه: بدبینی بازار به دلار آمریکا، پیش از نشست فدرال رزرو

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۰ قبل از ظهر

سه شنبه: آیا گزارش های اقتصادی انگلستان، بدبینی سرمایه گذاران را تشدید خواهند کرد؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۰ قبل از ظهر

سه شنبه: تفاوت نرخ بازدهی اوراق، دلیل اصلی تضعیف ارزش یورو

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۹ قبل از ظهر

سه شنبه: اظهار نظر های مهم نایب رئیس بانک مرکزی کانادا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۸ قبل از ظهر

سه شنبه: هفت رویداد مهم هفته

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۷ قبل از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۲:۵۴ بعد از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۰۳ قبل از ظهر

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۳:۱۶ بعد از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: انتظارات نرخ بهره ای بازار

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: نشست بانک مرکزی اروپا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: خوش بینی سرمایه گذاران به انتخابات انگلستان

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: دیروز دلار تنها در برابر ین تقویت شد

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۸ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین