تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار ارز

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۴۳ بعد از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: انتظارات نرخ بهره ای آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: چرا دلار آمریکا سقوط کرد؟

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۷:۵۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: نگاهی به عملکرد ارز های اروپایی

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۷:۵۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۷:۵۵ قبل از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۳۱ بعد از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

سه شنبه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۰ قبل از ظهر

سه شنبه: نگاهی به عملکرد ارزهای اروپایی

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۹ قبل از ظهر

سه شنبه: آیا شاخص خرده فروشی از بازگشت صعودی دلار حمایت خواهد کرد؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۹ قبل از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۲۰ بعد از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸ قبل از ظهر

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۵۸ قبل از ظهر

سقوط دلار استرالیا در واکنش به نظرات رئیس بانک مرکزی

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۶ قبل از ظهر

نظرات مهم دادلی، رئیس فدرال رزرو نیویورک

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۵ قبل از ظهر

جمعه: چرا دلار نیوزیلند سقوط می کند؟

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۳ قبل از ظهر

جمعه: آیا دلار به گزارش های تورمی آمریکا واکنش لازم را نشان خواهد داد؟

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۲ قبل از ظهر

بازار منتظر رویداد های اقتصادی آمریکاست

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۴:۲۸ بعد از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱ قبل از ظهر

نظرات مهم رئیس بانک رزرو نیوزیلند

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۷ قبل از ظهر

نظرات مهم رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، جیمز بولارد

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۷ قبل از ظهر

نظرات مهم رئیس فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: نگرانی مقامات فدرال رزرو از وضعیت تورم آمریکا تا چه حدی جدی است؟

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: چرا نوسانات فرانک سوئیس افزایش یافته است؟

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲ قبل از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۳:۱۳ بعد از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۴۸ قبل از ظهر

سه شنبه: چرا رشد دلار آمریکا در برابر رقبا ضعیف است؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۰ قبل از ظهر

سه شنبه: رشد یورو در برابر دلار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۹ قبل از ظهر

سه شنبه: آیا پوند به حرکات نزولی ادامه خواهد داد؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۹ قبل از ظهر

سه شنبه: نگاهی به عملکرد ارز های کالایی

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۸ قبل از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۱۵ بعد از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱ قبل از ظهر

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۲۵ بعد از ظهر

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷ قبل از ظهر

جمعه: داده های اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۴ قبل از ظهر

جمعه: مرحله بعدی افزایش نرخ بهره انگلستان، سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۳ قبل از ظهر

جمعه: امروز برای دلار کانادا روز مهمی است

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۰۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۲۱ بعد از ظهر

پنجشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: چرا نشست امروز بانک مرکزی انگلستان مهم است؟

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: همبستگی در عملکرد دلار آمریکا دیده نمی شود

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۴۰ بعد از ظهر

چهارشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۵۳ قبل از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۳۲ بعد از ظهر

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۱۳ قبل از ظهر

سه شنبه: نشست تعیین نرخ بهره استرالیا – ساعت ۰۹:۰۰

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۷:۵۴ قبل از ظهر

سه شنبه: افت گسترده دلار آمریکا در اولین روز معاملاتی هفته

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۷:۵۳ قبل از ظهر

سه شنبه: آیا خوش بینی سرمایه گذاران پوند انگلستان واقعی است؟

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۷:۵۲ قبل از ظهر

سه شنبه: یورو بعد از دو سال به بالای ۱٫۱۸ دلار رسید

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۷:۵۱ قبل از ظهر

سه شنبه: نگاهی به عملکرد ارزهای کالایی

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۷:۵۰ قبل از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۳:۰۱ بعد از ظهر

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار اروپا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۴۷ قبل از ظهر

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۳۷ بعد از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین