تحلیل فاندامنتال هفتگی بازار ارزهای خارجی

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۳:۱۴ بعد از ظهر

اقتصاد انگلستان: پوند هفته سخت دیگری را در پیش رو دارد

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۱۹ بعد از ظهر

اقتصاد ژاپن: آیا روند تورم ژاپن همچنان نگران کننده است؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱:۵۱ بعد از ظهر

اقتصاد کانادا: معامله گران USDCAD نگران گردهمایی اقتصادی جکسون هول هستند

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵ بعد از ظهر

اقتصاد استرالیا: چرا این هفته حرکات AUD بیشتر متمایل به خنثی خواهد بود؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱ بعد از ظهر

اقتصاد نیوزیلند: سرمایه گذاران نگران مداخله احتمالی بانک مرکزی در بازار ارز خارجی هستند

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ قبل از ظهر

رویداد ها و شاخص های مهم اقتصادی هفته

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۴۵ قبل از ظهر

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۴:۴۳ بعد از ظهر

اقتصاد انگلستان: پوند شبیه یک ارز ریسکی رفتار می کند

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۴:۱۸ بعد از ظهر

اقتصاد ژاپن: تمایلات ریسک گریزی مهمترین محرک USDJPY

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۳:۵۸ بعد از ظهر

اقتصاد استرالیا: تمرکز سرمایه گذاران به گزارش های بانک مرکزی و تمایلات ریسکی بازار است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۳۷ بعد از ظهر

اقتصاد نیوزیلند: دلار نیوزیلند در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۱۸ بعد از ظهر

اقتصاد کانادا: چرا بازگشت اصلاحی و صعودی USDCAD متوقف شده است؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱:۴۷ بعد از ظهر

رویداد ها و شاخص های مهم اقتصادی هفته

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۱ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳ بعد از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸ قبل از ظهر

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱:۴۶ بعد از ظهر

اقتصاد انگلستان: سقوط پوند بعد از “پنجشنبه بزرگ”

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲ بعد از ظهر

اقتصاد استرالیا: آیا روند صعودی AUD تمام شده است؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱ بعد از ظهر

اقتصاد نیوزیلند: NZD در معرض اصلاح عمیق نزولی قرار دارد

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸ قبل از ظهر

رویداد ها و شاخص های مهم اقتصادی هفته

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۵۷ قبل از ظهر

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۱ قبل از ظهر

اقتصاد انگلستان: معامله گران پوند هفته پُر کاری را در پیش دارند

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ قبل از ظهر

اقتصاد استرالیا: آیا بانک ررزو استرالیا از AUDUSD حمایت خواهد کرد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۴۲ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۰ قبل از ظهر

اقتصاد ناحیه یورو: آیا رالی صعودی یورو ادامه خواهد یافت؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۴:۳۸ بعد از ظهر

اقتصاد انگلستان: آیا گزارش GDP از پوند حمایت خواهد کرد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۳:۳۶ بعد از ظهر

اقتصاد ژاپن: همه نگاه ها به رویداد های اقتصادی آمریکاست

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۲۶ بعد از ظهر

اقتصاد استرالیا: احتمال مداخله کلامی بانک رزرو استرالیا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱:۵۱ بعد از ظهر

اقتصاد نیوزیلند: دلار نیوزیلند به اوج قیمتی دو سال اخیر نزدیک شده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱:۰۱ بعد از ظهر

اقتصاد کانادا: چرا نباید با روند صعودی دلار کانادا مبارزه کرد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۲ بعد از ظهر

رویداد ها و شاخص های مهم اقتصادی هفته

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۴ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰ قبل از ظهر

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۴:۲۵ بعد از ظهر

اقتصاد ژاپن: آیا بانک مرکزی ژاپن بازار را ناامید خواهد کرد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۳:۵۶ بعد از ظهر

اقتصاد انگلستان: همه منتظر گزارش های تورمی انگلستان هستند

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۲:۱۲ بعد از ظهر

اقتصاد استرالیا: آیا دلار استرالیا بیش از حد رشد کرده است؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۲:۰۰ بعد از ظهر

اقتصاد کانادا: آیا بانک مرکزی به دنبال افزایش چندین باره نرخ بهره است؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱:۳۷ بعد از ظهر

رویداد ها و شاخص های مهم اقتصادی هفته

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۱ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۱ قبل از ظهر

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶ قبل از ظهر

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۵:۴۸ بعد از ظهر

اقتصاد ناحیه یورو: آیا خریداران یورو دوباره حمایت خواهند شد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۵:۰۰ بعد از ظهر

اقتصاد ژاپن: واگرایی سیاست های پولی به ضرر ین ژاپن تمام شده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۴:۳۳ بعد از ظهر

اقتصاد استرالیا: این هفته عوامل زیادی بر دلار استرالیا تاثیر خواهند گذاشت

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۴:۰۲ بعد از ظهر

اقتصاد کانادا: آیا بانک مرکزی، بازار را ناامید خواهد کرد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۳:۴۸ بعد از ظهر

رویداد ها و شاخص های مهم اقتصادی هفته

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۳:۴۰ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۳:۱۸ بعد از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین