تحلیل تکنیکال جفت ارزها

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۹ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۲ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۴ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱:۰۷ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱:۰۱ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۷ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۷ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: آیا پین بار نزولی USDJPY عمل خواهد کرد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۲۰ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: عبور EURUSD به زیر اصلاح ۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۱۷ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: آیا USDCHF موفق به شکست قطعی مقاومت هفتگی خواهد شد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۱۶ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: عبور GBPUSD به زیر خط روند نزولی

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۱۴ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: واکنش مثبت USDCAD به اصلاح ۵۰ درصدی فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۱۲ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: برخورد AUDUSD به سقف دامنه نوسانی بلند مدت

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۰۹ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: آیا خط روند صعودی NZDUSD شکسته خواهد شد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲:۰۷ بعد از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین