تحلیل تکنیکال جفت ارزها

جمعه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۷ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۷ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۴ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۰ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۶ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۹ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۱ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۳ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۶ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۶ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۳ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۸ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۹ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۹ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۶ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۳ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱:۰۹ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۶ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۲ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۵ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۶ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۳ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰ بعد از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۴ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۶ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۲:۳۵ بعد از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین