تحلیل تکنیکال جفت ارزها

پنجشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۸ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۱ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۷ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۱ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: USDJPY به نزدیکی سقف دامنه نوسانی رسیده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۵ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: عبور EURUSD به زیر اصلاح ۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۲ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: بازگشت USDCHF از حمایت کلیدی ۰٫۹۷۷۵

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: واکنش منفی GBPUSD به نرخ میانی ۱٫۳۵۵۰

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: نوسان USDCAD در اطراف اصلاح ۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۳ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: عبور AUDUSD به زیر خط روند صعودی

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۱ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: نوسان NZDUSD در اطراف نرخ ۰٫۶۸۷۰

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۶ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۲ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۵ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۰ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۳ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین