تحلیل تکنیکال جفت ارزها

جمعه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۴ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۶ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۷ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۲ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: USDJPY به اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی سقوط کرده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱:۰۱ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: EURUSD در دامنه محدودی نوسان می کند

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: برخورد مجدد USDCHF به زیر کف دامنه محدود نوسانی و سقوط ۲۰۰ پیپی نرخ برابری

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: GBPUSD در زیر ۱٫۴۲ دلار نوسان می کند

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: USDCAD با مقاومت رُند ۱٫۲۶ درگیر است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: AUDUSD توانسته حرکت نزولی دو هفته پیش را خنثی کند

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: درگیری یک ماهه NZDUSD با مقاومت ۰٫۷۴

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۳ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۵۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۵۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۵۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۵۱ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین