تحلیل تکنیکال جفت ارزها

سه شنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۲ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۴ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵ بعد از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: پنج هفته نوسان USDJPY در محدوده ۱۱۳٫۵۰-۱۱۲٫۰۰

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: آیا پین بار نزولی EURUSD عمل خواهد کرد؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۶ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: حمایت ۰٫۹۷۷۵ USDCHF به طور قطعی شکسته شده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۳ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: آیا GBPUSD به ۱٫۳۷ دلار خواهد رسید؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: USDCAD با نرخ میانی ۱٫۲۳۵۰ درگیر است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۸ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: آیا AUDUSD به سمت اصلاح ۵۰ درصدی نشانه رفته است؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۵ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: NZDUSD به اصلاح ۳۸٫۲ درصدی رسیده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۹:۴۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۹:۴۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۸ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: درگیری یک ماهه USDJPY با مقاومت ۱۱۳٫۵۰

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۳:۴۴ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: EURUSD از کانال نزولی خارج شده است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۲:۳۹ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: آیا USDCHF به کف قیمتی دو سال اخیر نشانه رفته است؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۲:۳۲ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: GBPUSD برای چندمین بار به نرخ ۱٫۳۵۵۰ بازگشته است

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۲:۲۵ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: آیا USDCAD تشکیل اوج داده است؟

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۲:۱۹ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: بازگشت صعودی AUDUSD از خط روندی همچنان ادامه دارد

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۲:۱۲ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی: NZDUSD به بالای ۰٫۷۱ عبور کرد، اما هفته را زیر این نرخ به پایان رساند

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۲:۰۷ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۲ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۴ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند AUDUSD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۴ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۰ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ دی ۱۳۹۶ - ۹:۴۷ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ دی ۱۳۹۶ - ۹:۴۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ دی ۱۳۹۶ - ۹:۲۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۷ دی ۱۳۹۶ - ۹:۱۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین