تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار نفت خام سبک و برنت

نفت خام سبک در بالای ۶۱ دلار معامله می شود

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱:۴۱ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰ قبل از ظهر

بازار نفت سریعتر از پیش بینی های قبلی به تعادل خواهد رسید

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱ بعد از ظهر

آیا قیمت نفت خام سبک در بالای ۶۲ دلار باقی خواهد ماند؟

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۸ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

بازگشت شدید و صعودی قیمت نفت خام سبک به بالای ۶۱ دلار

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱ قبل از ظهر

معامله گران نفت منتظر داده های رسمی ذخایر نفت خام آمریکا هستند

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

بازار نفت درگیر جریانات ریسکی و گزارش های بنیادی است

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱:۴۳ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

آیا محرک های اصلی رالی صعودی نفت از بین رفته اند؟

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱:۲۳ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۹ قبل از ظهر

نفت خام سبک در زیر ۶۰ دلار معامله می شود

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۵۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

بازگشت صعودی دیروز نفت خنثی شد

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۲:۱۴ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۳۶ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳ بعد از ظهر

بازگشت مثبت نفت خام سبک امریکا از نرخ رند ۶۴ دلاری

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۲:۰۱ بعد از ظهر

واکنش مثبت بازار نفت به کاهش سطح ذخایر سوخت آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱:۱۵ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

قیمت نفت خام سبک پیش از انتشار گزارش های EIA در بالای ۶۴ دلار نوسان می کند

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱:۲۷ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

افزایش ۱۰ دلاری برآورد های قیمتی نفت خام

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱:۳۲ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۱ بعد از ظهر

نفت خام سبک در بالای ۶۶ دلار معامله می شود

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۴:۲۳ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

معامله گران نفت منتظر گزارش های رسمی آمریکا هستند

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱:۳۵ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱:۱۲ بعد از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۴:۰۹ بعد از ظهر

خلاصه گزارش ماهانه اوپک از بازار نفت

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۳:۳۴ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

نگرانی بانک مرکزی کانادا از افزایش قیمت نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

خریداران نفت خام سبک در حال تثبیت سود معاملات خود هستند

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۲:۴۸ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۲:۲۳ بعد از ظهر

تشکیل الگوی کندل پین بار نزولی در نمودار روزانه نفت خام سبک آمریکا

ایران بورس آنلاین - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۳:۳۲ بعد از ظهر

کاهش سطح تولید نفت خام آمریکا از بازار نفت حمایت کرده است

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱:۴۹ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

نفت خام آمریکا به بالای اوج قیمتی ۶۲٫۷۱ نفوذ کرده است

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۶ قبل از ظهر

نفت خام سبک به بالاترین سطح قیمتی از ماه دسامبر ۲۰۱۴ رسیده است

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹ قبل از ظهر

نفت خام سبک بعد از ثبت اوج جدید وارد فاز خنثی شده است

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۲:۴۵ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

کاهش تعداد دکل های فعال نفتی آمریکا

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱:۳۶ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین