تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار نفت خام سبک و برنت

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵ قبل از ظهر

نوسان نفت خام سبک آمریکا زیر مقاومت رند ۵۹٫۰۰ دلاری

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱:۱۱ بعد از ظهر

نظرات مهم وزیر نفت عربستان

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱ بعد از ظهر

نوسان نفت میان سطوح اصلاحی فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ - ۳:۲۱ بعد از ظهر

“همه از تمدید ۹ ماهه توافق کاهش سطح تولید نفت حمایت می کنند.”

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱:۲۳ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

تعیین سقف تولید برای نیجریه و لیبی

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ - ۳:۱۶ بعد از ظهر

نظرات مهم وزیر نفت عراق

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ - ۳:۰۹ بعد از ظهر

نظرات مهم وزیر نفت امارات

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴ قبل از ظهر

نظرات مهم وزیر نفت عربستان

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

پایان تعمیرات خط لوله Keystone

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ - ۲:۰۳ بعد از ظهر

سقوط نفت خام سبک آمریکا از نرخ ۵۹٫۰۰ دلاری

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱:۳۲ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۱ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ - ۳:۴۷ بعد از ظهر

کاهش صادرات نفت خام کانادا به آمریکا و احتمال افت بیشتر سطح ذخایر نفت خام آمریکا

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱:۵۱ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

سرمایه گذاران بازار نفت منتظر گزارش های هفتگی آمریکا هستند

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ - ۲:۵۲ بعد از ظهر

نفت با نرخ ۵۸٫۰۰ دلاری درگیر است

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

صعود قیمت نفت خام سبک به نرخ رند ۵۷٫۰۰ دلاری

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱:۱۷ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ - ۶:۰۹ قبل از ظهر

نفت خام سبک در دامنه کوتاهی معامله می شود

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۴:۱۱ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

سقوط نفت خام سبک به نرخ رند ۵۵٫۰۰

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۹:۴۷ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

آیا نفت خام سبک در حال تشکیل اوج قیمتی است؟

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱:۰۳ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

صعود نفت خام سبک به برآورد ۱۰۰ درصدی فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰ قبل از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱:۱۳ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰ قبل از ظهر

چرا نفت به اوج قیمتی ده ماه اخیر رسیده است؟

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱:۲۸ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

نفت خام سبک همچنان با سطح ۵۴ دلاری درگیر است

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱ بعد از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

نفت خام سبک در زیر ۵۴ دلار نوسان می کند

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ - ۲:۲۲ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۷ قبل از ظهر

بازگشت نفت از اوج قیمتی ۲۸ سپتامبر

ایران بورس آنلاین - جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ - ۳:۲۲ بعد از ظهر

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲ قبل از ظهر

بازگشت نفت خام سبک آمریکا از نرخ ۵۲٫۵۰

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ - ۳:۰۳ بعد از ظهر

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷ قبل از ظهر

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

آیا نفت خام سبک از فاز خنثی خارج خواهد شد؟

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ - ۳:۰۸ بعد از ظهر

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

ایران بورس آنلاین - دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

ایران بورس آنلاین - یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین