تحلیل تکنیکال پرایس اکشن (تحلیل حرکات قیمتی بازار) Price Action Analysis

برای آشنایی سریع با پرایس اکشن و روش استفاده از تحلیل ها اینجا کلیک کنید .

برای مطالعه دوره کوتاه پرایس اکشن اینجا کلیک کنید .

برای مطالعه دوره کامل پرایس اکشن اینجا کلیک کنید

سه شنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۹:۴۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۴ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۹:۲۴ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۹ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۴۸ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۳۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۱۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۵ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۳ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۵۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۵۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۴۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۳۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۲۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۵۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۴۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۳۶ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۲۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۱۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۴۸ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۳۹ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۲۹ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۰۴ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۵۲ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۸:۳۶ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۵۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۳۴ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۲۲ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۵۷ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۴۷ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۳۶ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۱۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۵۶ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین