جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - اسفند ۴ ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰ قبل از ظهر

GBPUSD هم چنان در کانال نزولی معامله می شود

ایران بورس آنلاین - اسفند ۴ ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - اسفند ۴ ۱۳۹۶ - ۹:۰۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - اسفند ۳ ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - اسفند ۳ ۱۳۹۶ - ۹:۲۱ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - اسفند ۲ ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ قبل از ظهر

جفت ارز GBPUSD داخل کانال نزولی با نرخ رند ۱٫۴۰۰۰ درگیر است

ایران بورس آنلاین - اسفند ۲ ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - اسفند ۲ ۱۳۹۶ - ۸:۴۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - اسفند ۱ ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - اسفند ۱ ۱۳۹۶ - ۸:۵۵ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۳۰ ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۷ قبل از ظهر

بازگشت GBPUSD از سقف کانال نزولی کوتاه مدت

ایران بورس آنلاین - بهمن ۳۰ ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۰ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۳۰ ۱۳۹۶ - ۸:۵۷ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: GBPUSD در زیر ۱٫۴۲ دلار نوسان می کند

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۹ ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۷ ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۷ ۱۳۹۶ - ۹:۰۰ قبل از ظهر

بازگشت مثبت GBPUSD از اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۶ ۱۳۹۶ - ۲:۰۶ بعد از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۶ ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۶ ۱۳۹۶ - ۹:۰۴ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۵ ۱۳۹۶ - ۹:۵۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۵ ۱۳۹۶ - ۸:۵۱ قبل از ظهر

بازگشت مجدد GBPUSD به فاز خنثی

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۴ ۱۳۹۶ - ۳:۰۹ بعد از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۴ ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۴ ۱۳۹۶ - ۸:۴۶ قبل از ظهر

بازگشت مثبت GBPUSD از نرخ رند ۱٫۳۸۰۰

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۳ ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۱ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۳ ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۲۳ ۱۳۹۶ - ۸:۵۱ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۹ ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۹ ۱۳۹۶ - ۹:۱۲ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۸ ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱ قبل از ظهر

بازگشت مثبت GBPUSD از اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۸ ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۸ ۱۳۹۶ - ۹:۱۹ قبل از ظهر

GBPUSD با حمایتی در محدوده ۱٫۳۹۵۰ مواجه شده است

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۷ ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۶ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۷ ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژِ حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۷ ۱۳۹۶ - ۸:۵۹ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۶ ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۶ ۱۳۹۶ - ۹:۲۵ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: GBPUSD هم چنان با مقاومت رند ۱٫۴۲۰۰ درگیر است

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۵ ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸ بعد از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۳ ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۳ ۱۳۹۶ - ۹:۱۳ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۲ ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵ قبل از ظهر

پنجشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۲ ۱۳۹۶ - ۹:۰۹ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۱ ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۱ قبل از ظهر

بازگشت مثبت GBPUSD از اصلاح ۲۳٫۶ درصدی فیبوناچی

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۱ ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۳ قبل از ظهر

چهارشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۱ ۱۳۹۶ - ۹:۱۷ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۰ ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ قبل از ظهر

بازگشت اصلاحی GBPUSD در واکنش به کندل بازگشتی روزانه

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۰ ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۸ قبل از ظهر

سه شنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۱۰ ۱۳۹۶ - ۸:۵۳ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۹ ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۷ قبل از ظهر

بازگشت GBPUSD به نرخ رند ۱٫۴۱۰۰

ایران بورس آنلاین - بهمن ۹ ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۷ قبل از ظهر

دوشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۹ ۱۳۹۶ - ۹:۳۹ قبل از ظهر

تحلیل هفتگی: GBPUSD به اصلاح ۵۰ درصدی فیبوناچی رسیده است

ایران بورس آنلاین - بهمن ۸ ۱۳۹۶ - ۲:۳۲ بعد از ظهر

آیا GBPUSD به کندل بازگشتی روزانه توجه خواهد کرد؟

ایران بورس آنلاین - بهمن ۶ ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۷ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

ایران بورس آنلاین - بهمن ۶ ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱ قبل از ظهر

جمعه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

ایران بورس آنلاین - بهمن ۶ ۱۳۹۶ - ۹:۲۸ قبل از ظهر

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.

بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین